Informacje prawne

Informacje Prawne

Strona jest publikowana przez CHARCLO 2.0 OÜ, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym w wysokości 2 500 €, zarejestrowaną w TARTU COURT REGISTRATION SERVICE pod numerem 16384652, numer VAT EE102505102, której siedziba znajduje się pod adresem Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia, Harju maakond.

Dyrektorem publikacji jest CHARCLO 2.0 OÜ.

Kontakt: contact@butik-juliana.pl

Hosting

Strona jest hostowana przez Hostinger, z siedzibą w:

  • Jonavos g. 60C, 44192 Kowno, Litwa

Warunki Użytkowania

Korzystając z tej strony, odwiedzający potwierdza, że miał możliwość zapoznania się z niniejszymi warunkami użytkowania oraz Ogólnymi warunkami sprzedaży. Butik Juliana dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na tej stronie były dokładne i aktualne oraz zastrzega sobie prawo do poprawiania treści w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Odpowiedzialność

Butik Juliana nie może zagwarantować dokładności, precyzji ani kompletności informacji udostępnianych na tej stronie. W związku z tym Butik Juliana zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu strony lub wystąpienie błędów.

Linki

Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub innych źródeł internetowych. Butik Juliana nie może kontrolować tych stron i źródeł zewnętrznych, więc nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za ich dostępność ani za treści, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na nich.

Prawa Własności

Witryna i wszelkie oprogramowanie konieczne używane w związku z nią mogą zawierać poufne informacje chronione przez obowiązujące prawo własności intelektualnej lub inne prawo. Prawa własności intelektualnej do dokumentów zawartych w witrynie i każdego z elementów stworzonych dla tej witryny są wyłączną własnością Butik Juliana.

Technologia Informacyjna i Swobody Obywatelskie

Wszelkie dane osobowe, które internauta może przekazać Butik Juliana w celu korzystania z określonych usług, podlegają przepisom francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. W związku z tym internauta ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania dotyczących go danych osobowych, z którego może skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub adresu e-mail contact@butik-juliana.pl.